Emancipatie en vrouwenrechten

De meeste Nederlandse vrouwen verdienen te weinig geld om zelfstandig te kunnen leven. Er zijn nog steeds te weinig vrouwen in de top van het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid. Deze zaken wil GroenLinks veranderen.

Woordvoerder

Linda Voortman
Linda Voortman

Economisch zelfstandig

Alle vrouwen moeten economisch zelfstandig kunnen zijn. Voor de samenleving is het belangrijk dat meer vrouwen een betaalde baan hebben. Daarmee vang je de kosten van de vergrijzing op, maar belangrijker: economische zelfstandigheid behoedt vrouwen voor armoede.

Een op de drie huwelijken eindigt in een scheiding. Voor samenwonenden ligt dat percentage nog hoger. Voor vrouwen die geen baan hebben betekent een scheiding vaak een enkeltje bijstand, net als voor hun kinderen.

GroenLinks wil de financiële zelfstandigheid van vrouwen vergroten door het belastingstelsel te herzien, te zorgen voor goede en betaalbare kinderopvang en door het combineren van zorg en werk makkelijker te maken.

Belastingherziening

GroenLinks wil het belastingstelsel zo herzien dat meer mensen die in deeltijd werken economisch zelfstandig worden. Met een veel lagere inkomstenbelasting stijgt het nettoloon en zijn mensen dus sneller economisch zelfstandig.

Aanrechtsubsidie

GroenLinks wil dat het belastingvoordeel dat niet-werkende partners krijgen, de ‘aanrechtsubsidie’, stapsgewijs wordt afgeschaft. Het is een betuttelende regeling en voorkomt dat partners economisch zelfstandig worden.

Werk en zorg combineren

Het moet makkelijker worden om arbeid en zorg te combineren. GroenLinks wil daarom beter ouderschapsverlof, betaald zorgverlof, uitbreiding van het vaderverlof en het recht op thuiswerken.

Goede en betaalbare kinderopvang is een absolute voorwaarde, zowel voor kinderen van werkende ouders als van niet-werkende ouders.

Europese bedrijfstop

Het aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven blijft bedroevend laag. In de raden van bestuur van bedrijven in de Europese Unie is maar veertien procent vrouw. En het aantal vrouwelijk directeuren van grote bedrijven ligt op slechts 3,2 procent.

Deze cijfers tonen aan dat zelfregulering van het bedrijfsleven niet werkt. Het is tijd voor Europese maatregelen voor vrouwen aan de top.

Vrouwen aan de top

Vraag Nederlandse Kamerleden om Europese maatregelen via de actiewebsite van de Groenen in het Europees Parlement.

Get Women on Board