Emancipatie en vrouwenrechten

De meeste Nederlandse vrouwen verdienen te weinig geld om daarvan zelfstandig te kunnen leven. Er zijn nog steeds te weinig vrouwen in de top van het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid. Daar wil GroenLinks verandering in brengen.

Woordvoerder

Linda Voortman
Linda Voortman

Wij vinden dat alle vrouwen economisch zelfstandig moeten kunnen zijn. Het is belangrijk voor de samenleving dat meer vrouwen een betaalde baan hebben, alleen al om de kosten van de vergrijzing beter op te kunnen vangen. Maar belangrijker: economische zelfstandigheid behoedt vrouwen voor armoede. Eén op de drie huwelijken eindigt in een scheiding. Voor samenwonenden ligt dat percentage nog hoger. Voor vrouwen die geen baan hebben, betekent een scheiding vaak een enkeltje bijstand, net als voor hun kinderen. GroenLinks wil de financiële zelfstandigheid van vrouwen vergroten door het belastingstelsel te herzien, te zorgen voor goede en betaalbare kinderopvang en door de mogelijkheden te vergroten om werk en zorg te kunnen combineren.

De grootste slag is te maken met twee belastingmaatregelen. Ten eerste wil GroenLinks het belastingstelsel zo herzien dat meer mensen die in deeltijd werken, economisch zelfstandig worden. Door een veel lagere inkomstenbelasting in te voeren stijgt het nettoloon en zijn mensen dus sneller economisch zelfstandig. Ten tweede wordt het belastingvoordeel afgeschaft, dat niet-werkende partners nu krijgen (de ‘aanrechtsubsidie’).

Daarnaast willen wij het op alle mogelijke manieren makkelijker maken om arbeid en zorg te combineren. Daarom zijn wij voor beter ouderschapsverlof, betaald zorgverlof, snelle invoering van het vaderverlof en het recht op thuiswerken. Goede en betaalbare kinderopvang is een absolute voorwaarde. Ouders die willen (blijven) werken kunnen niet zonder. Om ontspannen te kunnen werken wil GroenLinks tot slot dat werknemers het recht krijgen om thuis te werken. Zo krijgen werknemers meer flexibiliteit, bijvoorbeeld om ‘s middags thuis te zijn als de kinderen uit school komen en dan ’s avonds dat stuk af te maken.

Europese bedrijfstop

Het aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven blijft veel te laag. In de raden van bestuur van bedrijven in de Europese Unie is maar veertien procent vrouw. Het aantal vrouwelijke directeuren van grote bedrijven is bedroevend met slecht 3,2%.  Deze cijfers tonen aan dat zelfregulering van het bedrijfsleven niet werkt. Het is tijd voor Europese maatregelen voor vrouwen aan de top.

Vrouwen aan de top

Vraag Nederlandse Kamerleden om Europese maatregelen via de actiewebsite van de Groenen in het Europees Parlement.

Get Women on Board